Công Nghệ A.I - Học Viên Geru Đào Tạo Kinh Doanh Online Thực Chiến

Công Nghệ A.I Khóa học

Chúng tôi tìm thấy 1 khóa học có sẵn cho bạn
See
Nổi bật

KHÓA HỌC A.I VIDEO MASTER

16 Bài học
Cao cấp

KHÓA HỌC A.I VIDEO MASTER này từ Geru sẽ giúp …

Bạn sẽ học được gì
Nguyên lý cơ bản của A.I
Công cụ và phần mềm dựa trên A.I
Chỉnh sửa video sử dụng A.I
Phân tích nội dung video
Tạo nội dung tùy chỉnh
Tối ưu hóa quy trình
Ứng dụng trong quảng cáo và tiếp thị
Thách thức và hạn chế của A.I trong chỉnh sửa video
Đạo đức và quyền riêng tư
Tương lai của A.I trong lĩnh vực video