DỰNG VIDEO NGẮN TRÊN ĐIỆN THOẠI - Geru Education
Trình tải trước Edumall

DỰNG VIDEO NGẮN TRÊN ĐIỆN THOẠI Khóa học

Chúng tôi tìm thấy 1 khóa học có sẵn cho bạn
See
-67%

KHÓA QUAY DỰNG VIDEO NGẮN TRÊN ĐIỆN THOẠI

14 Bài học
Cơ bản

Bạn sẽ biết cách biên tập videoBạn sẽ biết cách …

Bạn sẽ học được gì
Bạn sẽ biết cách biên tập video
Bạn sẽ biết cách tách nền video
Bạn sẽ biết cách làm mịn da cho đẹp
Bạn sẽ biết cách tăng giảm âm thanh, hiệu ứng giọng nói và còn nhiều tính năng khác mà phần mềm mang lại.
Alert: Bạn không được phép sao chép nội dung hoặc xem nguồn!!