KHÓA HỌC GOOGLE ADS

CHƯƠNG 1 : TƯ DUY VÀ CHIẾN LƯỢC

1
Bài 1 : Bắt Đầu Với Google Ads
2
Bài 2 : Why Google ADS?
3
Bài 3 : Các loại hình quảng cáo của Google ADS
4
Bài 4 : Chính sách Google ADS
5
Bài 5 : Khởi tạo tài khoản Google Ads lần đầu

CHƯƠNG 2 : NÂNG CAO

1
Bài 6 : Chế độ thông minh và chế độ chuyên gia
2
Bài 7 : Tạo quảng cáo thông minh trên Google Ads ( Cho người mới bắt đầu )
3
Bài 8 : Làm quen với giao diện của Chuyên Gia Google Ads
4
Bài 9 : Xác định mục đích quảng cáo Google ADS
5
Bài 10 : Xây dựng bộ từ khoá cho doanh nghiệp
6
Bài 11 : Chia nhóm quảng cáo để đạt kết quả tối đa
7
Bài 12 : Tạo chiến dịch quảng cáo Google Search
8
Bài 13 : Tạo chiến dịch quảng cáo Hiển Thị

Hãy là người đầu tiên thêm một nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá.
Giá:
12,999,999đ 6,950,000đ